خبر (۷)

Khabar 7

به نام خدا

اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ اقدام به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در روز جمعه هر هفته در باغ نظری نموده است. ساعت بازدید این نمایشگاه ۹ صبح تا ۸ شب می باشد.

۴۱

مطالب مشابه