جمعه ها با صنایع دستی

Jome 11

مطالب مشابه

Jome 1

جمعه ها با صنایع دستی

به نام خدا در اولین روز برگزاری نمایشگاه جمعه ها...

Ghorfe Sanayedasti 1

غرفه صنایع دستی (۱)

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان همدان به صنعتگران...

Atu O Negahdari 2

نحوه اتو و نگهداری پته

بعد از شستشو ممکن است پته چروک شود. برای اتو...