تعطیلی موقت فروشگاه

Logo-31

به نام خدا

به دلیل حضور در غرفه صنایع دستی تپه هگمتانه امکان خرید کالا از سایت پته ترنم از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ امکانپذیر نمی باشد.

مطالب مشابه

Logo 3

تعطیلی موقت فروشگاه

به نام خدا به دلیل حضور در غرفه کارگاهی (workshop)...

Shostesho 2

نحوه شستشوی پته

پودر یا مایع لباسشویی بدون آنزیم را در ظرفی از...

Khabar 4

خبر (۴)

به نام خدا به دلیل افزایش قیمت پته خام و نخ...