تاریخچه پته دوزی

Tarikhche 2

 

متأسفانه تاریخ دقیقی از پیدایش این هنر زیبا در دست نیست زیرا در برابر عوامل جوی آسیب پذیر بوده اما در سفرنامه شاردن به دوره صفوی در کرمان اشاره شده است که کاربردهای مختلفی داشته است.

در کتابهای گوناگون هنری قدیمی ترین نمونه از پته دوزی در دنیا را متعلق به سال ۱۲۸۵هجری قمری دانسته‌ اند. در مورد این نمونه قدیمی باید اشاره کرد که به صورت سوزنی بوده و همهٔ زمینه اش با گلهای ریز افشان به صورت محرمات و جناغی کج با استفاده از نخهای ابریشمی رنگین و روی پارچه‌ ای از جنس پشم کرم رنگ انجام شده است و متعلق به سدهٔ ۱۲ هجری قمری است. دورش با پتک دوزی و حاشیه اش بصورت پته دوزی و با نقش بته جقه‌ ای قهر و آشتی می ‌باشد.

یک نمونه دیگر که از نظر تاریخی بر روانداز قبر شاه نعمت اله ولی تقدم دارد بقچهٔ پته دوزی و سلسله دوزی فرج اله کرمانی می ‌باشد و تاریخ آن به سال ۱۲۸۰هجری قمری اشاره دارد.

 

مطالب مشابه

Khabar 7

خبر (۷)

به نام خدا اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و...

Sepas 1

سپاس

از خانم عاطفه مشتری که لطف کردن عکس جاکلیدی که...

Logo 3

تعطیلی موقت فروشگاه

به نام خدا به دلیل حضور در چهاردهمین نمایشگاه سراسری...